Upit

Tražite li proizvod koji se ne nalazi u našoj ponudi? Pošaljite nam upit!

Email obaveštenja

Vaš Email na koji će vam stizati informacije:

13. Reklamacija i povrati

Kupac ima pravo vratiti proizvod koji nije naručio u roku od sedam radnih dana po primitku pošiljke.

Kupac je dužan snositi troškove, koji nastaju kod vraćanja predmeta nabave. O nameri vraćanja nas mora kupac obavestiti pismeno najkasnije u roku sedam radnih dana od primanja robe na kontaktni e-mail: podpora@gameshop.si

Proizvodi moraju biti neoštećeni i u originalnoj ambalaži zapakirani sa prozirnim najlonom. U prilogu mora biti kopija računa. Prodavač će izvršiti povrat celokupnog iznosa smanjen za troškove poštarine najkasnije u roku 15 dana od primitka robe na skladište.

Naknadne reklamacije neće se uvažavati. Reklamacija se ne priznaje ukoliko je kupac naručio krivi proizvod ili mu se naručeni proizvod ne sviđa.

Ukoliko je kupac naručio krivi proizvod može ga vratiti u skladu sa raskidom ugovora. U slučaju raskida ugovora, kupac je dužan o svom trošku vratiti proizvod trgovcu. Ukoliko kupac želi da mu pošaljemo drugi proizvod onda kupac snosi sve troškove vezane sa tim, to je vračanje proizvoda, ponovo šaljenje proizvoda i razliku u ceni. Ako je cena novo izabranog proizvoda niža od proizvoda kojeg je kupac vratio, onda kupcu vratimo razliku u ceni na njegov PayPal račun kojeg nam mora javiti na našu e-poštu.

14. Pravo na raskid ugovora

Prema članu 45. Zakona o zaštiti potrošača može kupac bez navođenja razloga raskinuti ugovor u roku od sedam radnih dana. Ugovor se raskida pisanom obaviješću o raskidu poslanom trgovcu. U slučaju raskida ugovora, kupac je dužan o svom trošku vratiti proizvod trgovcu.

15. Isključenje prava na raskid ugovora

Kupac nema pravo na raskid ugovora na temelju člana 49. prema Zakonu o zaštiti potrošača: Osim ako stranke nisu drugčije ugovorile, kupac nema pravo na raskid na temelju člana 45. in 46. Zakona o zaštiti potrošača ako je riječ o ugovoru:

- o prodaji audio ili video te računalnih programa koje je potrošač otpakirao.
- o prodaji novina, periodičnih publikacija i magazina.